E-tonuso: mediawijsheid en e-hulp

‘Tonuso’ participeerde als pilootproject mee in het Europese’Incluso’-project (zie http://www.incluso.org/) waarin gezocht werd naar de bruikbaarheid van “social media” in de jeugdhulp. Van hieruit ontwikkelde ‘Tonuso’ verschillende methodieken om te werken met jongeren en hun gezinnen. We zijn er vast van overtuigd dat deze methodieken sterk bijdragen tot het meer op maat werken met jongeren in de jeugdhulp. ‘Creative Thinking out of the box’ is hierbij het motto.

Onze ervaringen op dit terrein delen we momenteel in het project ‘mediawijsheid’. ‘Tonuso’ geeft ook vanuit dit project gastcolleges aan Hogescholen en Universiteiten in het gebruik van sociale media in de hulpverlening.

Projectcoördinator en aanspreekpunt in dit project is Jo Van Hecke. Ook voor opleidingen en consult rond het gebruik van Sociale Media en rond Mediawijsheid in je organisatie kan je bij hem terecht.

Publicatie

Jo Van Hecke publiceerde zijn ervaringen in het werken met online hulpverlening al in verschillende vakbladen. Samen met Davy Nijs publiceerde hij hierrond een boek ‘internet als methodiek in de jeugdzorg’ Garant 2012.