Try-Out

Try-Out is een alternatief dagbestedingsaanbod, binnen de module ondersteunende begeleiding.
Try-out is een plek om te zijn, om op adem te komen, om op eigen tempo deel te nemen aan de activiteiten en om positieve ervaringen op te doen.
Tijdens de actie is er tijd en ruimte om tot rust te komen of een gesprek over verscheidene thema’s te voeren, maar dat is niet verplicht.
We halen de jongeren even uit de omgeving van veel regels en verplichtingen, wat voor hen tijdelijk niet meer haalbaar is. In deze context gaan we van alles (uit)proberen maar niets verplichten.
Just Try-Out!

Voor wie?
Try-out is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Brussel, Halle en Vilvoorde. Jongeren die nood hebben aan alternatieve dagbesteding, omdat ze niet meer (volledig) aansluiten bij het onderwijs of die uitvallen op school, werk of een lopend hulpverleningstraject.

Doel?
Wij bieden jongeren een plek waar zij mogen “zijn” en op eigen tempo een zoektocht mogen aanvatten. Wij bieden hen een (actie)plek waar ze terug kunnen ontdekken waar hun goesting zit, waar ze hun talenten kunnen ontplooien en ervaren hoe ze met hun talenten iets kunnen betekenen voor anderen.
Try-Out biedt een plaats om op adem te komen en deel te nemen aan activiteiten die de jongeren verkiezen. Zo doen ze nieuwe ervaringen op en kunnen ze terug aansluiting zoeken bij de reguliere dagbesteding. Op die manier willen we definitieve breuken in schoolse trajecten voorkomen en/of willen we de druk op een lopend hulpverleningstraject verminderen.

Hoe?
Bij Try-Out staat de jongere centraal. Wij bieden hen een plek waar ze zichzelf mogen zijn en op eigen tempo kunnen functioneren. Wij luisteren naar hen en stimuleren het reflecteren, plannen en ondernemen. We trachten de talenten van iedere jongere te activeren en hen terug “goesting” te geven om met hun leven verder te gaan op een positieve en constructieve manier. Dat jongeren maximale inspraak krijgen, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Samen met hen tastbare resultaten realiseren, in samenwerking met de buurt en vrijwilligers, is voor ons een dagelijks streven.

Waarden

  • Een plek om te zijn: door een rustige omgeving en verwelkomende sfeer te creëren, bieden we de jongeren een veilige plek waar ze kunnen vertoeven.
  • Samen aan de slag: we werken samen met de jongere en staan in voor een permanente en transparante dialoog met de jongere en zijn context (CLB, school, familie, …)
  • Op maat werken: de activiteiten worden telkens aangepast aan de noden van de betrokken jongere. Het opnemen van een ondersteunende rol, met respect voor hun persoonlijk tempo, is de unieke uitdaging waar wij voor gaan.
  • Talentenjacht: we gaan samen op zoek naar die activiteiten die de jongeren aanspreken, uitdagen en prikkelen zodat ze zin hebben om hiervoor een extra inspanning te leveren. Vb.: rappen, koken, in de tuin werken, …
  • Positief en krachtgericht werken: de focus ligt op de eigen kracht van de jongere en zijn omgeving. Het versterken van eigen regie en verantwoordelijkheid voor keuzes en beslissingen, rekening houdend met kwetsbaarheden.
  • Goesting geven: de jongeren krijgen de tijd en ruimte om zichzelf opnieuw en verder te ontdekken. We zoeken samen met hen naar een toekomstperspectief dat hun motivatie prikkelt.
  • Vrijwilligers inschakelen: Mensen met bepaalde talenten komen deze delen met de jongeren. Vrijwilligers komen de jongeren besmetten met hun passie.

Aanmelden

Het CLB van elke school kan een jongere aanmelden. De aanmeldingsprocedure gebeurt via KANS (voor Brussel) of Meldpunt Schoolexterne Interventies (voor Vlaams-Brabant). Beiden zijn platformen voor jongeren van 12 tot 18 jaar voor wie school volgen moeilijk is of helemaal niet meer lukt. Ze bieden aan die jongeren de mogelijkheid om gewettigd hun schoolloopbaan (tijdelijk of definitief) te onderbreken en een zinvol alternatief voor school te vinden.

Concreet zijn er drie wegen om aan te melden:

  • Voor een jongere afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt de aanmelding binnen via KANS. De medewerkers van KANS organiseren een ronde tafel, waar gekeken wordt naar de noden van de jongere en de context. Wanneer Try-Out de beste optie blijkt, wordt er samen met ons een kennismakingsgesprek/ check-in georganiseerd en start nadien meteen het traject.
  • Voor een jongere afkomstig uit Asse-Halle-Vilvoorde, gaat de aanmelding via Meldpunt Schoolexterne Interventies (MeldpuntSI).
   Enerzijds kan een CLB-medewerker eerst informeren bij ons of zijn hulpvraag een correcte aanmelding voor Try-out is, om vervolgens aan te melden via het MeldpuntSI.
   Anderzijds kan een CLB-medewerker meteen de aanmeldingsformulieren bij het MeldpuntSI invullen en bekijken wij nadien of het een correcte Try-out-vraag is.
   Vervolgens organiseren wij het kennismakingsgesprek/ check-in met de jongere, de context, het CLB en eventueel de hulpverlening en starten nadien met het traject.
  • Hulpverlening kan rechtstreeks aanmelden via de module Dienst Ondersteunende Begeleiding.

Praktische info

De werkingsdagen van Try-out zijn maandag, dinsdag en donderdag (uitgezonderd schoolvakanties).
We starten iedere dag om 09.15u. aan één van de afspreekplaatsen (het treinstation van Brussel-Noord of – Centraal of – Zuid) en van daar vertrekken we samen naar één van onze actieplekken.
Op maandag en dinsdag ronden we de dag af rond 15u., op donderdag rond 14u.

Aangezien Try-Out geen eigen vaste plek heeft, zijn wij welkom op verschillende actieplekken in Brussel en Vilvoorde, vb.:

   - Allé Du Kaai – Havenlaan 53 – 1000 Brussel
   - Het Neerhof – Neerhofstraat 2 – 1700 Dilbeek
   - Beeldenstorm – Bergensesteenweg 175 – 1070 Anderlecht
   - ATS-lokaal – Derdeschoofstraat 5 – 1800 Vilvoorde

Het Try-outteam:

  • Telefonisch te bereiken:
   • - Pats Van Crombruggen (coördinator) – 0479/99 09 62
    - Loes Van Thillo (begeleider) – 0493/40 86 61
    - Ewoud Lemmens (begeleider) – 0472/56 35 91

  • Online te bereiken:
  • Met de postduif te bereiken:
   • - Tonuso vzw, tav Try-out – Bergensesteenweg 534 – 1070 Anderlecht