Ons aanbod | Tonuso
Skip to main content

Ons aanbod

Tonuso begeleidt gezinnen waar de opvoeding moeilijk loopt. We helpen om de leefsituatie thuis te verbeteren. Soms op vraag van de jeugdrechter, soms op vraag van het gezin.
We bieden verschillende begeleidingsvormen. Van gezinsbegeleiding thuis, tot een tijdelijk verblijf bij Tonuso of begeleiding naar zelfstandig wonen voor jongvolwassenen.

Voor wie?

Gezinnen

Gezinnen in een moeilijke leefsituatie kunnen gezinsbegeleiding krijgen.  

Ook alle gezinnen met een kind, jongere of jongvolwassene bij Tonuso krijgen gezinsbegeleiding.  

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die het thuis moeilijk hebben, komen naar Tonuso voor dagbegeleiding. Sommigen verblijven ook een tijd in een Tonusohuis. Tot ze weer naar huis kunnen.  

Jongvolwassenen (17+)

Lukt het thuis niet meer? Dan begeleiden we jongvolwassenen om alleen te gaan wonen.  

Wat?

Gezinsbegeleiding
 • Wat?
  We begeleiden het hele gezin om de leefsituatie te verbeteren. We bepalen samen wat er moet veranderen en betrekken iedereen die kan helpen: het kind of de jongere ouders of plusouders broers, zussen, familie, school, andere organisaties, kennissen, buren …

  Gezinsbegeleiding maakt deel uit van al onze begeleidingen. Elk gezin met een kind, jongere of jongvolwassene bij Tonuso krijgt gezinsbegeleiding.

 • Waar?
  Onze begeleiders komen thuis, maar er kunnen ook gesprekken plaatsvinden in een Tonusohuis.

 • Aanmelden
  Je kan deze begeleiding zelf aanvragen bij Tonuso.
  Let op: vaak is er een wachtlijst.

Dagbegeleiding in een Tonusohuis
 • Wat?
  Jongeren van 6 tot 18 jaar komen na school en in de schoolvakanties naar Tonuso. Ze kunnen er talenten ontwikkelen, vaardigheden oefenen en rust vinden. Verder op het programma: huiswerkbegeleiding, activiteiten en een eenvoudige maaltijd.
  Elke jongere krijgt ook gezinsbegeleiding.

 • Waar?
  Bij Tonuso Anderlecht, Asse en Jette.

 • Aanmelden
  Je kan deze begeleiding zelf aanvragen bij elk Tonusohuis. Contacteer het Tonusohuis dat het dichtst bij de woonplaats van het kind ligt. 

Verblijf in een Tonusohuis

Wat?
Sommige kinderen en jongeren komen een tijdje bij ons verblijven. Tot ze weer naar huis kunnen. Wat doen wij?  

 • We begeleiden het hele gezin  
 • We nemen een deel van de zorg voor het kind over 

Niet elke jongere komt een hele week bij ons wonen. Soms zijn enkele nachten voldoende.

Waar?

 • Bij Tonuso Anderlecht: een leefgroep voor jongens van 12 tot 18 jaar 
 • Bij Tonuso Laken: een leefgroep voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar  
 • Bij Tonuso Molenbeek: een leefgroep voor meisjes van 12 tot 18 jaar (verhuist naar Vilvoorde) 
 • Bij Tonuso Anderlecht: een leefgroep voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar (verhuist naar Vilvoorde)
 • Aanmelden
  Deze begeleiding kan je niet zelf aanvragen. Informeer je bij een professionele hulpverlener zoals het CLB, CAW, of een ziekenhuis. Enkel zij kunnen voor jou een aanvraag indienen. 

Begeleiding voor jongvolwassenen
 • Wat?
  Lukt het niet meer om thuis te wonen? Dan kunnen jongvolwassenen (17+) alleen gaan wonen.

  Wij begeleiden hen bij die stap. We geven emotionele steun en praktische hulp bij administratieve taken en het huishouden. We helpen ook om een netwerk in de omgeving uit te bouwen.

  Onze begeleiding gebeurt in fases: van een beschermde omgeving naar een zelfstandige woning.  

 • Waar?
  Tonuso heeft een aantal woningen of kamers voor jongvolwassenen. Ze liggen op verschillende locaties in Brussel en Vilvoorde. 

 • Info?
  Deze begeleiding kan je niet zelf aanvragen. Informeer je bij een professionele hulpverlener zoals het CLB, CAW, of dokter. Enkel zij kunnen voor jou een aanvraag indienen. 

Try-out
 • Wat?

  Try-out is een werking voor jongeren van 12 tot 18 jaar die momenteel niet naar school gaan en geen werk hebben.   

  Bij Try-out krijgen ze de kans om verschillende activiteiten uit te proberen, van koken tot houtatelier. Zo ontdekken ze welke activiteiten hen energie geven en waar hun talenten liggen.  

  Tijdens Try-out kunnen jongeren ook tot rust komen en praten over verschillende thema’s, maar niets is verplicht. 

 • Waar?
  Try-out gebeurt in Brussel en in Vilvoorde, op verschillende locaties. We werken samen met veel organisaties waar de jongeren allerlei activiteiten kunnen uitproberen.

 • Aanmelden

  Deze begeleiding kan je niet zelf aanvragen. Informeer je bij het CLB van je school. Zij kunnen voor jou een aanvraag indienen. 

  Try-out is een project in samenwerking met Alba vzw.  

Crisisopvang en Time-out
 • Wat?

  Bij Tonuso Anderlecht hebben we altijd 1 gegarandeerde plek beschikbaar voor een jongere in een crisissituatie. Dit betekent dat we hier altijd een bed voor vrijhouden. Ook in andere groepen kunnen we af en toe crisisopvang bieden.  

  We bieden ook time-outperiodes aan jongeren uit andere voorzieningen. Door kort ergens anders te verblijven, komen jongeren en hun begeleiders even op adem. Zo kunnen ze nadien samen weer verder. 

 • Waar?
  Elk Tonusohuis biedt dagbegeleiding in groep voor 10 jongens en meisjes.

 • Aanmelden
  Crisissituaties worden verzameld bij het Crisismeldpunt.  

  Je kan het Crisismeldpunt bellen op het nummer +32 78 05 00 38. Je doet dat best samen met je CAW, CLB of een andere hulpverlener.

  Buiten de kantooruren kan je ook zelf direct contact opnemen.